Начало ___ За_нас ___ Дейности ___ Публикации_и_участия ___ Сертификати ___ Кабинет ___ Фотогалерия ____ __ Контакти

 

 

 
  За нас
_____________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Професор д-р Мария Борисова Балабанова, дм

Професор към Клиниката по кожни и венерически болести, УМБАЛ "Александровска"

Професор към Катедрата по дерматология и венерология, Медицински Факултет, Медицински Университет - София

Контакти
Мобилен: 0899 572 521;
E-mail: minabalabanova@gmail.com

Образование_________

Висш Медицински Институт, София

Професионален стаж_________

1977 – 1978, ординатор в Средищна поликлиника гр. Драгоман

1978 – 1981, редовен аспирант към Катедра по Дерматология и Венерология, ВМИ София

Декември 1981, защитена кандидатска дисертация на тема: “Морфологични критерии в диференциалната диагноза на Lichen planus mucosae oris”

до 1984, научен сътрудник II ст.

до 1986, научен сътрудник I ст.

1987, специалност по дерматология и венерология

1987, профилировка към Хистопатологична лаборатория на КДВ на функционален принцип, впоследствие изцяло към лабораторията

2001, завеждащ хистопатологична лаборатория

2016, Професор

Специализации_________

 • октомври 1989 - май 1990, специализация по стипендия на Британския съвет в Болница “St. John’s” за кожни болести в Лондон
 • юни, юли 1995 и септември 2000, специализация по дерматопатология в Университетска болница по кожни болести – Цюрих, Швейцария
 • юни, юли 1999, специализация по дерматопатология в клиника Mayo, Rochester, Minnesota

Функции_________

Преподавателски

 • Обучение на студенти медици и стоматолози /български и чуждестранни студенти/ - лекции, семинари, практически занимания
 • Обучение на специализиращи лекари в рамките на СДК
 • Индивидуално и в рамките на курса за специалност обучение по хистопатология
 • Научен ръководител на докторанти и специализанти
 • 1993 -1997, секретар на Годишни Софийски Дерматологични дни, ръководител на изследователски проект върху “Участието на дендритните клетки в В и Т клетъчните лимфоми и псевдолимфоми”
 • Организатор и лектор на курсове по хистопатология, дерматоскопия, криотерапия
 • Участие в комисия за изпит за специалност

Клинични

 • Завеждащ сектор по хистопатология и лабораторен сектор на Клиника по кожни и венерически болести, София
 • Специализирани консултации на биопсии от други дерматологични клиники в София и страната
 • Диагностични: хистпатологична диагноза на кожни тумори и възпалителни дерматози
 • Изследователски: с научна насока: лимфоми, меланома и метастатични малигнени бластоми

Членство в научни дружества и редколегии, награди_________

 • от 1979, Българско Дерматологично Дружество
 • 1995,1996,1997,2000 - Европейска Академия по Дерматология и Венерология
 • от 1994 - изпълнителен член на Борда на ISDP (Международно общество по дерматопатология)
 • от 1994 - IDP (Международно общество на дружествата по дерматопатология)
 • 1999, 2000, 2001 - първа награда на Софийски дерматологични дни за представена казуистика

Научни интереси_________

 • Кожни тумори-лимфоми и меланоми;
 • дерматостоматити;
 • васкулити;
 • хиподермити;

Научни трудове_________

 • Автор на 80 научни публикации, на глави от учебници и книги издадени в чужбина, участие в 2 монографии в и в 2 учебника по дерматология у нас, 45 статии в специализирани списания в чужбина и 35 статии в български специализирани и популярни списания;
 • участие в 70 научни форума в чужбина и у нас с представени доклади и постери

Чужди езици_________

Английски, ( писмено и говоримо )